Hliníkové DPS

Ve výrobě hliníkových DPS se řadíme mezi největší výrobce v ČR. Nárůst výroby hliníkových DPS pak můžete vidět na grafu meziročního přehledu. Díky našim zákazníkům v osvětlovací technice (a díky jejím požadavkům), jsme v roce 2014 uvedli na Český trh měděné DPS a začali s jehich sériovou výrobou.

V nabídce hliníkových DPS máme dva druhy produktů:

První z nich je klasická jednostranná deska pouze pro montáž SMD. Základní materiál je použit od společnosti Bergquist.  Materiály od této společnosti jsou v oblasti hliníkových DPS to nejlepší, co na trhu existuje. Našim zákazníkům jsme schopni zajistit i levnější materiál od jiných dodavatelů, který je pro jeho výrobu přijatelný a samozřejmě i s ohledem na příznivější cenu a poskytnout detailní informace v rozdílnosti jednotlivých materiálů..

Druhým výrobkem je jednostranná deska, jak pro montáž SMD, tak pro montáž klasickými součástkami.

Jedná se o produkt naší společnosti, na kterém jsme pracovali 9 měsíců. Bylo zapotřebí vymyslet jak odizolovat díry, které jsou provrtány skrz desku a jaký  použít materiál, aby byly zachovány vlastnosti izolační vrstvy mezi hliníkem a mědí. Dalším úskalím, s kterým jsme se museli vypořádat, byla potřeba desky HALovat. V praxi to znamená že DPS musí odolat teplotě pájky po dobu nezbytně nutnou, bez známky delaminace Tohle jsme již bravurně zvládli a vyrábíme tyto produkty sériově již čtvrtým rokem.

© 2019, Všechny práva vyhrazena, Čemebo, s.r.o. Vytvořilo Foreveryone