Kvalita

Společnost Čemebo se řídí politikou kvality a environmentu integrovaného systému. Cílem politiky kvality a environmentu je průběžné zlepšování prováděných činností ve výrobě plošných spojů, stejně jako i zvyšovat efektivnost a produktivitu svých činností a zároveň preventivní péči v oblasti environmentu. O splnění této vize chce společnost usilovat kvalitní prací, kvalifikovaným přístupem k potřebám zákazníka a průběžným vzděláváním pracovníků


                                       

 

 

 

Konfliktní minerály (3TG) 

 

Naše společnost se ztotožňuje s politikou omezování využití zlata, wolframu, cínu a tantalu pocházejících z problematických oblastí Konga a jeho blízkého okolí. Tyto oblasti jsou nechvalně známé násilně vynucovanou prací v nelidských podmínkách, využívanou na získávání výše uvedených minerálů. Zisk z prodeje takto získaných surovin je potom používán hlavně k financování ozbrojených konfliktů. Proti tomuto negativně působícímu trendu a s cílem potlačení těchto aktivit vzniká na americké půdě v roce 2010 zákon nazvaný Dodd-Frank Wall Street reform and Consumer protection act, často odkazovaný problematikou Konfliktních minerálů, nebo také jen zkratkou 3TG.

Společnost ČeMeBo s.r.o. se připojuje k výše uvedené snaze o potlačování takto získávaných surovinách dle zákona o konfliktních minerálech. Od svých strategických dodavatelů také vyžaduje potlačení konfliktních materiálů z těchto problematických oblastí.

 

 

Certifikáty


Jedna z předností společnosti ČeMeBo je zavedení certifikovaného systému kvality a environmentu dle:

  • ČSN EN ISO 9001:2016
    (certifikát EZÚ č.: 8180032)
  • ČSN EN ISO 14001:2016
    (certifikát EZÚ č.: 8180033)
  • certifikace UL americké Underwriters Laboratories Inc.
    (certifikát je registrován pod souborem E 203416)
   

 

© 2019, Všechny práva vyhrazena, Čemebo, s.r.o. Vytvořilo Foreveryone