Obchodní podmínky

DŮLEŽITÉ INFORMACE
NA OBJEDNÁVCE VYPLŇUJTE VŽDY NÁSLEDUJÍCÍ
 • odběratel
 • způsob dodání (dopravy hotových výrobků)
 • termín dodání
 • třináctimístný kód DPS (pouze při opakované výrobě)
 • počet kusů
 • cena
 • adresa dodání
 • u nových DPS číslo nabídkového listu

 

DODACÍ LHŮTA
 • opakovaná výroba standardně do 8 pracovních dnů (pokud není domluveno jinak)
 • EXPRESY
 • nová výroba - 1V, 2V do 10 pracovních dnů (pokud není domluveno jinak)  - multilayery, hliníkové plošné spoje do 15 pracovních dní (pokud není domluveno jinak)
 • POKUD JE OBJEDNÁVKA POSLÁNA PO 11 HODINĚ, DOBA VÝROBY SE POČÍTÁ ODE DNE NÁSLEDUJÍCÍHO

 

EXPEDICE
 • pro osobní odběr platí provozní doba v pracovní dny od 7:00 do 10:30 hod a od 11:00 do 15:00 hod (mimo tuto dobu dle dohody)

 

DOPORUČENÉ SKLADOVÁNÍ
 • suchý dobře větraný sklad
 • teplota 5 °C až 35 °C
 • bez prudkých teplotních změn
 • s maximální relativní vlhkostí 70 %
© 2019, Všechny práva vyhrazena, Čemebo, s.r.o. Vytvořilo Foreveryone